9. dubna 2004
.:Přidat k oblíbeným
.:Napsat e-mail

Lekce
Příklady
:02: proměnné
Ostatní

Takže si zopakujeme, co bylo vaším úkolem. Měli jste vytvořit program, který vyzve uživatele k zadání dvou celých čísel, po jejich načtení je vzápětí opět vypíše. Dále s nimi provede následující oprace: zobrazí jejich součin, rozdíl a zbytek po vydělení prvního čísla druhým. Na závěr má naznačit i výsledek dělení druhého čísla prvním (a to v množině reálných čísel).

Ještě než se vrhnete na zdrojový kód o pár řádků níže, chtěl bych vás upozornit na několik podezřelých výpisů, např. writeln('Soucin (a * b): ', a * b); Tím vám chci jen naznačit, že nemusíte nutně ukládat výsledek do nějaké proměnné předem. Jednduše lze vypsat přímo součin, ačkoliv ukládání výsledku do proměnné a její následný výpis je často přehlednější - viz. např. writeln('Rozdil (a - b): ', rozdil); A teď už opravdu:

program priklad2;

var a, b: integer;
  rozdil: integer;
	podil: real;

begin
 writeln('Zadejte dve cela cisla: ');
 readln(a);
 readln(b);
 writeln('Prvni zadane cislo: ', a);
 writeln('Druhe zadane cislo: ', b);
 writeln('******************************');

 rozdil:= a - b;
 podil:= b / a;

 writeln('Soucin (a * b): ', a * b);
 writeln('Rozdil (a - b): ', rozdil);
 writeln('Zbytek po deleni a, b: ', a mod b);
 writeln('Podil (b / a): ', podil);
 readln;
end.
Stáhni Celý kód si můžete stáhnout.

_
^
Back to top

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!
TOPlist